+ A | - a | Нулиране
събота 21 март 2015
ОИЦ – ПЕРНИК СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020 Г.“

В периода 16 март – 9 май 2015 г. мрежата от 28 информационни центрове в България, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз, ще проведат национална инициатива под надслов „Да СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО България 2020 г.“.

Кампанията има за цел популяризиране на новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. и насърчаване на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти. В рамките на инициативата ОИЦ – Перник ще направи допитване до гражданите на област Перник относно възможността чрез Европейските фондове градовете и селата от областта да се превърнат в по-добро място за живеене и професионална реализация. Допитването ще се осъществи чрез организиране на мобилни щандове на комуникативни места в 6-те общини от областта. График за провеждане на първи етап от инициативата, чрез мобилни щандове:

19 март от 14:00 часа в гр. Перник – ул. „Търговска“;

23 март от 13:00 часа в гр. Радомир – централен градски площад;

24 март от 13:00 часа в гр. Брезник – централен градски площад;

25 март от 13:00 часа в гр. Земен – централен градски площад;

26 март от 13:00 часа в с. Ковачевци – централен градски площад;

27 март от 13:00 часа в гр. Трън – централен градски площад.

 

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg