сряда 30 март 2016
СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА ТРЪН ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”2014-2020Г. СЪОБЩАВА, НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”:

ПЪРВИ ЕТАП – ОТ 27.03.2015Г. ДО 09.04.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА”ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” /Т.Е КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ/ СА:

- ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ;

- ХОРА НАД 65Г. С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ;

- САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ТЕЖКО БОЛНИ ЛИЦА;

- СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА, С УВРЕЖДАНИЯ.

ОБЩИНА ТРЪН

 

Документация:

annons-project.pdf

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg