+ A | - a | Нулиране
четвъртък 16 април 2015
СЪОБЩЕНИЕ

 Община Трън уведомява  потенциалните  кандидати за предоставяне на социални услуги, както следва:

-         услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медиатор, медицинска сестра, позиция педиатър);

-         услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция медиатор, социален работник/социален педагог);
-         услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”

 

по Проект „Щастливо детство” - Община Трънче на основание заповед №РД-05-126А от 16.04.2015 г. срока за подаване на документи се удължава до 27.04.2015 г.

 

Проект „Щастливо детство” на община Трън е финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническите задания за изпълнение на поръчките може да бъдат намерени в публикация от 30 март 2015 г. в секция Новини на електронен адрес www.tran.bg в отделни пакети по услуги и позиции.

 

 

Удължаване на срок

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg