+ A | - a | Нулиране
четвъртък 14 май 2015
Да изчистим България!

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

Община Трън има удоволствието да Ви покани да се присъедините към петото издание на организираните 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони:

градска среда,

места за отдих и спорт,

детски площадки,

природни паркове и защитени територии,

както и речни корита и водоеми.

Нашите цели са:

• Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;

• Увеличаване на почистените площи в България; • Мотивиране на по-голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;

Обявените дати за акциите за почистване са:

• 10 май – Европейски ден за почистване

• 17 май – Международен ден на спорта

• 31 май – Международен ден на детето

• 7 юни – Национални и природни паркове

• 27 юни – Реки и речни корита

Гражданите могат да започнат участието си в кампанията, като почистят около домовете си, между блоковите пространства или на специално оказаните места от общинската институция

– Екопътеката в местностите на р. Ерма и р. Ябланица;

Парк за отдих в местността Ждрелото;

Централна градска част;

Околодворно пространство около СОУ “Гео Милев”;

кв. Мурговица и обсега на останалите населени места в територията на община Трън.

Кампанията ще започва от 10:00ч. в деня на обявените дати. В допълни уговорки с гражданите, изявили желание за участие, часът и дадата на мероприятията могат да бъдат променяни. Община Трън ще осигури чували, ръкавици и транспорт за извозване на събраните боклуци. Гражданите и организираните групи, доброволци в тазгодишната кампания могат да се обърнат за съдействие, помощни материали или информация към представител на общината.

За бързата и лесна организация на почистването Ви съветваме предварително да се обърнете към лицето за контакти:

Младши експерт - Виолета Стоянова

Тел: 0876810097

Тел: 07731/9616,

вътрешен 108

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg