вторник 04 август 2015
Протокол относно проверка относно спазването на разпоредбите на чл.92 и 99а от ЗГР(Закон за гражданската регистрация)

Протокол относно проверка спазването на разпоредбите на чл.92 и 99а от ЗГР(Закон за гражданската регистрация)

Обявление с. Банкя.

 

 

Линк към документа

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg