сряда 09 септември 2015
Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти -частна общинска собственост

Община Трън на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпълнение на Заповед № РД- 05-378/09.09.2015г. на Кмета на Община Трън.

Обявявам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, а именно:

 

Обява 1

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg