четвъртък 01 октомври 2015
ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ПСИК В ОБЩИНА ТРЪН

Кметът на Община Трън уведомява, че консултацията с политическите партии и коалиции, за назначаване на ПСИК /подвижни секционни избирателни комисии/, за територията на Община Трън, ще се състои на 06.10.2015 г. от 10.00 ч.

 

Броят и съставът на ПСИК, ще зависи от решението на Общинската избирателна комисия, относно образуването на ПСИК.

 

Моля за срещата да се подготвят поименни предложения от ПП и К, за членове и ръководство на ПСИК.

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg