сряда 29 юни 2016
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОЧАСОВИ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА ПО ПРОЕКТ №BG05M9OP001-2.002-0141-C001

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОЧАСОВИ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg