+ A | - a | Нулиране
За избирателите с трайни увреждания.
Община Трън уведомява

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 8 ноември 2021 г.(понеделник) могат да заявят желанието си като подадат заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) . На територията на община Трън е назначена 1 ПСИК за избиратели с трайни увреждания.

Във връзка с горепосоченото е създадена организация за приемане на заявленията от кметските наместници по населени места, както и в Община Трън, с адрес: гр.Трън, пл.Владо Тричков №1.

За въпроси и информация: тел. 0886266056 Станислава Алексиева – Секретар на Община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg