+ A | - a | Нулиране
За избирателите под задължителна карантина или задължителна изолация.
Община Трън уведомява

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, че имат възможност да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г, като за целта е необходимо да подадат заявление (бланка-образец към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г на ЦИК) до кмета на община Трън или кметските наместници по населените места.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.
Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.
На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 7 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия до три дни преди изборния ден.


За въпроси и информация:
0895092420 Димитър Миланов – здравен медиатор;
0878597934 Антон Аначков – здравен медиатор.


ЗАЯВЛЕНИЕ
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg