+ A | - a | Нулиране
Важно: Избори за ПВР и НС на 14.11.2021 г.
Община Трън уведомява
1. Избирателите, че в срок до 30 октомври 2021 г. (събота) могат да заявят желанието си за гласуване по настоящ адрес като подадат Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 30-ПВР/НС) в администрацията по настоящия им адрес.
2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 30 октомври 2021 г.(събота) могат да заявят желанието си като подадат заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
Във връзка с горепосоченото е създадена организация за приемане на заявленията от кметските наместници по населени места, както и в Община Трън, с адрес: гр.Трън, пл.Владо Тричков №1.
За въпроси и информация: тел. 0886266056 Станислава Алексиева – Секретар на Община Трън

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg