+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън уведомява собствениците на поземлени имоти находящи се в землището на гр.Трън , че има издадено строително разрешение за обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на община Трън“ с №2112-17/03.09.2021г.
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg