+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Д„УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение границите на ПИ с №140 и ПИ №141 в кадастралния план на с. Главановци, общ. Трън. Проектен ПИ №140 става с площ 351.00кв.м. Проектен ПИ№141 е с площ 426.00кв.м. Изменението се извършва по искане на Румен Тасев.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg