+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън уведомява Славчо Богданов Славчов от гр.Трън, че с писмо изх.№ Ж 02-39/7/ / 10.08.2021г. е поканен на 20.08.2021г. да се яви в община Трън стая №18 за съставяне на акт по чл.36 от ЗАНН. При неявяване същият ще бъде съставен по реда на чл.43, ал.4 и следващите от ЗАНН. От общината

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg