+ A | - a | Нулиране
Преброяване 2021 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ :
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 24.08.2021 г. от 9:00 часа ще се проведе обучение в зала “Екомилк“ на НЧ “Гюрга Пинджурова-1895“ гр. Трън с одобрените преброители и контрольори във връзка с предстоящото Преброяване 2021 г.Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори в община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg