+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП-Парцеларен план за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ №1066 на път II-63, с.Слишовци, общ. Трън, засягащ поземлени имоти с идентификатори 67458.40.1, 67458.40.2, 67458.40.3, 67458.40.161, 67458.50.1, 67458.50.11, 67458.50.106, 67458.50.161, 67458.60.16, 67458.60.18, 67458.110.9901, 67458.120.1, 67458.120.105 от КККР за землището на с.Слишовци, общ.Трън.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg