+ A | - a | Нулиране
Заповед във връзка с ежеседмичен пазар и поставяне на сергии по улица „П.Д.Петков"в гр.Трън,ЗАБРАНЯВАМ движението на МПС по улицата за времето от 09,00ч. до 13,00 ч.
3АПОВЕД
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg