+ A | - a | Нулиране
СЪОБЩЕНИЕ: Туристите,които желаят да посетят природни забележителности в граничната зона на Община Трън трябва да уведомят Гранична полиция
СЪОБЩЕНИЕ

Туристите,които желаят да посетят природни забележителности в граничната зона на Община Трън трябва да уведомят Гранична полиция, като подадат информация за дата на посещение,три имена,ЕГН и телефон за връзка на:

Главна Дирекция "Гранична полиция"

1202, София

46, бул. Мария Луиза

тел: 9831865

факс: 9885867 - от 08:30 ч. до 17:30 ч.;

9825390 - от 17:30 ч. до 08:30 ч.

e-mail: nsgp@mvr.bg

Уточняваща информация
От началото на юни 2021 г. в медии и социални мрежи циркулират противоречиви статии относно достъпа до туристическите забележителности на територията на община Трън. Неясното съдържание на материалите поражда притеснения в много хора. Някои мислят, че не е разрешено свободно да посещават туристически обекти в Трънско, а други дори се двоумят дали да пътуват към вилите си. Бихме искали да успокоим всички гости на Трънско, че няма никаква промяна относно режима за туристическите пътувания и тези, свързани с пребиваване във вили и други места за отдих.
Какво не се е променило и е важно да знаете? Ако планирате посещения на забележителности в граничната ивица сте задължени да подадете уведомление до Главна дирекция „Гранична полиция“. Гранична ивица е територията, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната държавна граница с дълбочина до 300 метра. Извън тази зона не се изисква издаването на специално разрешително и може свободно да пътувате.
За още по-добро онагледяване ще посочим и кои са върховете в Трънско, за които трябва да подадете уведомление. От тези, до които има пътеки и се посещават от туристи в граничната ивица попадат:
- Връх Руй
- Връх Орловец
- Връх Голеш
- Връх Щърби камик
- Връх Голема Рудина
- Връх Било
- Връх Ракитски камик
- Връх Огорелица

За останалите върхове уведомление не е необходимо, а именно:
- Връх Мали Руй
- Връх Стакьов камик
- Връх Драговски камик
- Връх Любаш
- Връх Стража
- Големи връх, Ездимирска планина
- Големи връх, Ерулска планина
- Връх Каменитица
- Връх Шильоко
- Връх Златарица
- Връх Шильи камик
- Връх Чарчалат
- Връх Плоча
Със свободен режим на пребиваване са също пътеката до Ябланишкото ждрело, пътеките в непосредствена близост до Ждрелото на р. Ерма и района на Врабчанския водопад.

Как се подава уведомление до Главна дирекция „Гранична полиция“? Напишете мейл и го изпратете на адреса на „Гранична полиция“: nsgp@mvr.bg. Не очаквайте отговор. Достатъчно е, че сте ги уведомили.
Примерен текст на уведомление:
До: Главна дирекция „Гранична полиция“
Уважаеми г-н Директор,
уведомявам Ви, че на ........... (дата) ще изкача ....................... ( маршрут) с начало ............. (мястото, от което ще тръгнете и часа).
Списък на групата: …………
Ръководител на групата: ………..
Тел. за връзка: ……………
С уважение,
…………….
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg