+ A | - a | Нулиране
Община Трън обявява едно работно място по програма “Старт в кариерата”
Община Трън обявява едно работно място по програма “Старт в кариерата”, за което могат да кандидатстват млади висшисти.Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Документи се подават в “Бюро по труда”- филиал Трън до 19.05.2021г. За контакти и въпроси Евгения Харалампиева, тел.07731 9616
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg