+ A | - a | Нулиране
ЗАПОВЕД № РД-05-215/07.05.2021г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, т. 2 от Закона за горите, чл. 5 и чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, Решение № 42/15.04.2021г. на Общински съвет-Трън и във връзка с §1, т. 43 от допълнителните разпоредби на Наредба №8 от 5 август 2011г. за сечите в горите.


ЗАПОВЕД№ РД-05-215/07.05.2021г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg