+ A | - a | Нулиране
Бюро по труда Перник приема заявления за обучения
Бюрото по труда в град Перник започна прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg