+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уважаеми г-н Алексиев,
Уведомяваме Ви, че във връзка с влязло в сила Решение №14579 София от 25.11.2020г. на Върховен съд на Р България второ отделение е влязла в законна сила заповед № РД-05-498/02.12.2019г. на Кмета на Община Трън за премахване на незаконен "Електропровод ниско напрежение 220 волта" находящ се в строителния полигон на с. Мрамор, Община Трън.

Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg