+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън уведомява Валентин Павлов Филипов, Катя Иванова Филипова, Николай Йорданов Филипов, Иван Йорданов Филипов, Андрей Йорданов Филипов, Кита Николова Аначкова, Богомил Гигов Григоров, Райчо Рангелов Тозев и Юлиян Райчев Рангелов, че с писмо изх.№ 9100-2 /1/ / 16.02.2021г. е отправена покана до същите за присъствие при оглед на място в УПИ XIV-199 кв.24 по ПУП на с.Ездимирци, който ще се състои на 06.04.2021г. от 11ч.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg