+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън уведомява Славчо Богданов Славчов от гр.Трън, че с писмо изх.№ Ж 02-39/4/ / 21.01.2021г. е отправена покана до същия за присъствие на оглед на място в УПИ VI-246 кв.24 по ПУП на гр.Трън, който ще се състои на 17.02.2021г. от 11ч.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg