+ A | - a | Нулиране
Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Трън за периода 2020-2024 г.
Проектът на Програмата е разработен в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците.

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Трън за периода 2020-2024 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg