Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищатас.Банкя, община Трън
с.Богоина, община Трън
с.Докьовци, община Трън
с.Ездимирци, община Трън
с.Горна Мелна, община Трън
с.Къшле, община Трън
с.Кожинци, община Трън
с.Костуринци, община Трън
с.Лева река, община Трън
с.Ломница, община Трън
с.Милкьовци, община Трън
с.Мрамор, община Трън
с.Стайчовци, община Трън
с.Видрар, община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg