Прессъобщение по договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0074-С01 на Община Трън с партньор Община Земен
Община Трън напомня на всички заинтересовани лица на територията на общината, че изпълнява дейности по проект по Договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0074-С01 по ОП „РЧР“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” с партньор Община Земен. Общата стойност на БФП е 89 925.00 лв., от които 76 436.25 лв. БФП от ЕС, 13 488.75 лв. Национално финансиране. От тях 50 685.00 лв. средства за Община Трън и 39 240.00 лв. средства за Община Земен. Начало на изпълнението на проекта е 16.03.2020 г., край на проекта 31.12.2020 г.
Прессъобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56



http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg