Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно проверки във връзка с извънредната епидемична обстановка
Заповед №РД-05-379 от 10.07.2020 на Кмета на Община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg