Обявление на Община Трън относно изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ V-общ и УПИVI-общ., кв.11 по ПУП на Главановци
Обявление №2117-2/07.04.2020г.[/b]
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg