Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ:

с.Вукан, община Трън
с.Мрамор, община Трън
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg