Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, отдел „УТ,ОС“ уведомява Илда Илиева Михайлова от гр.София, че с писмено нареждане на кмета на община Трън изх.№94 00-284/2/ от 20.08.2019г. е разпоредено извършването на оглед на 18.09.2019г. от 14.00ч. в НПИ 050010 землището на с.Ломница относно неправомерно поставени фургони.
Заинтересуваните могат да се запознаят с нареждането в отдел „УТ,ОС“ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
При неизпълнение на гореописаното нареждане ще бъдат приложени разпоредбите на чл.232, ал.5, т.1 и 3 от ЗУТ .
От общината

Обявление


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg