Приемни на НОИ за консултации след промяната на чл.70 от КСО по общини през м.септември 2019 г.
Уведомяваме Ви че графика за м.септември на служителите на териториалната структура на НОИ за посещения по общини е:
График за м.септември 2019 г.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg