+ A | - a | Нулиране
На вниманието на членовете на СИК
На вниманието на членовете на СИК
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че обучението на членовете на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, ще се проведе на 17.05.2019г (петък) от 10:00часа в Камерна зала на НЧ "Гюрга Пинджурова 1895" гр.Трън.
Присъствието е задължително!
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?55

2009-2021 Tran.bg