+ A | - a | Нулиране
Удължаване срока за възражения в Службата по геодезия, картография и кадастър - Перник до 23.05.2019 г.
Уважаеми собственици на недвижими имоти за землищата на гр.Трън, с.Видрар, с.Вукан, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Лева река, с.Мрамор, с.Студен извор, общ.Трън,
Във връзка с инициирана от Кмета на Община Трън г-жа Цветислава Цветкова среща на представители на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, областна администрация и община Трън, относно предоставяне достъп на гражданите и предоставяне възможност за писмени възражения за неточности по кадастралната карта и регистри Ви уведомяваме, че срока в който заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, или чрез община Трън се удължава до 23.05.2019 г.
Материалите са на разположение и в общината, ст.№18, техническа служба.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg