+ A | - a | Нулиране
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТП НА НОИ - ПЕРНИК
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНАТА НА ЧЛ. 70 ОТ КСО, ЕКСПЕРТИ ОТ ТП НА НОИ – ПЕРНИК ЩЕ ПОСЕТЯТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК И ЩЕ КОНСУЛТИРАТ ЗА ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ПО-БЛАГОПРИЯТНА ФОРМУЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ.


Съобщение
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg