Относно избори за членове на Европейския парламент от Република България
Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Трън за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г

Заповед


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg