Съобщение от Общински съвет град Трън
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс Общински съвет гр. Трън оповестява, че с Решение № 341/01.10.2018г. по административно дело №310 от 2018г. на Административен съд гр. Перник, Административен съд гр. Перник е отменил разпоредбите на чл. 3, ал. 1; чл. 7; чл. 8; ал. 1, 2 и 3; чл. 9, ал. 1 и 2 и чл. 10 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Трън, приета с решение № 15 от 20.03.2002 г. на Общински съвет Трън, взето по протокол № 3 от редовно заседание на Общински съвет Трън, проведено на 20.03.2002 г., като незаконосъобразни.

Съобщение

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН:

http://tran.bg/site/page.php?18
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg