+ A | - a | Нулиране
Откриване на строителна площадка във връзка с изпълнение на договор №14/321/01351 от 27.11.2012г по ПРСР

На 10.10.2014г от 10:00 часа ще се открие строителна площадка, във връзка с изпълнение на проект "Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги" с  договор №14/321/01351 от 27.11.2012г по ПРСР. Началният обект от мащабния проект, включващ реконструкцията на осем отсечки-четвъртокласна пътна мрежа, е пътят за с.Студен извор, където ще се положи първа копка.

Виж повече....

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg