+ A | - a | Нулиране
Публично обсъждане на Общинския план за развитие на община Трън 2014-2020г

Община Трън ви кани на публично обсъждане на Общинския план за развитие на община Трън 2014-2020г на 17.10.2014г (петък) от 10:00часа в зала Екомилк на НЧ "Гюрга Пинджурова 1895". Освен разработеният нов стратегически документ за развитието на общината през следващия програмен период, ще бъде представена и оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013.

ОПР 2014-2020

Социално-икономически анализ

Последваща оценка на ОПР 2007-2013

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

2009-2021 Tran.bg