+ A | - a | Нулиране
За климата

В края на месец октомври жителите на общините в Западна България – Брезник, Годеч, Сливница и Трън ще имат възможността да вземат участие в провеждането на беседи, съчетани с актьорска игра, на теми, свързани с климатичните промени и отражението им върху местния бит и стопанска дейност. С цел атрактивното им представяне е предвидено участието на актьора Филип Аврамов, който ще предразполага присъстващите граждани за включване с мнения. Неговата игра ще бъде комбинирана с експертизата на поканени гост-лектори по теми за климатичните тенденциите и рисковете в България, въздействие върху селското стопанство, идеи за реагиране и адаптиране, съвети за енергийна ефективност.
Програма на предстоящите събития:
- 25 октомври 2014, 11:00 ч. - с. Ноевци, община Брезник, читалище „Пробуда”
- 27 октомври 2014, 17:00 ч. – гр. Сливница, зала в сградата на Общинска администрация
- 28 октомври 2014, 17:00 ч. – гр. Брезник, читалище „Просвещение 1870”
- 29 октомври 2014, 11:00 ч. – гр. Годеч, зала в сградата на Общинска администрация
- 31 октомври 2014, 17:00 ч. – гр. Трън, читалище „Гюрга Пинджурова”
Гост-лекторите, които ще вземат участие са г-жа Антоанета Йотова - експерт климатолог от „Коалиция за климата” (в с. Ноевци, гр. Сливница и гр. Брезник) и г-жа Вяра Стефанова - експерт по агроекология от „Сдружение за териториален и екологичен просперитет” (в гр. Годеч и гр. Трън). Входът за желаещите да присъстват и вземат отношение в дискусията е свободен.
Мероприятията са част от изпълнението на проект „Климатът зависи от нас” - засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България.

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg