+ A | - a | Нулиране
Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища - Габровички дол - 1515

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА

СТОЯЩА МАРКИРАНА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

В РАЙОНА НА ОБЩИНА ТРЪН

Габровички дол - 1515

СЪДЪРЖАНИЕ :

 

Свали документите по търга за 1515

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg