+ A | - a | Нулиране
Кампания "Заедно за съпричастността"

 

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА

„ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАНОСТТА“

 

Мрежата от 28-те информационни центрове в България, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз, съвместно с представителите на Български червен кръст (БЧК), стартират инициатива под наслов „Заедно за съпричасността“. В национален мащаб ще бъде проведена информационна кампания, която има за цел да се популяризират възможностите, които се предоставят чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“. Чрез обучение на координатори и доброволци на БЧК и представители на Неправителствени организации се цели повишаване на информираността на уязвимите лица и групи.

По този начин по-инициативните уязвими лица ще получат шанс за ново начало. На територията на област Перник кампанията ще протече, както следва:

16.11.2015 г. 14:00 ч. - гр. Перник – офис на Областния информационен център;

17.11.2015 г. 11:30 ч. - гр. Радомир – заседателна зала на Община Радомир;

18.11.2015 г. 11:30 ч. - гр. Брезник – Читалище „Просвещение“;

19.11.2015 г. 11:30 ч. - гр. Земен – заседателна зала на Община Земен;

20.11.2015 г. 11:30 ч. - гр. Трън –заседателна зала на Община Трън;

23.11.2015 г. 11:30 ч. - с. Ковачевци – заседателна зала на Община Ковачевци.

На 16.11.2015 г. от 13:30 ч. в офиса на ОИЦ - Перник ще бъде проведена официална пресконференция, за представителите на регионалните медии, на която ще се даде старт на инициативата. Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: Ваня Давидова Експерт „Комуникация, информация и логистика" тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77 e-mail: oic_pernik@abv.bg

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg