Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън

Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ  прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън  

Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg