Напредък по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”

Напредък по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Прессъобщение

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg