Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие"

Заповеди на Обаластна дирекция "Земеделие" Перник по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Бохова, с. Бусинци, с. Ерул, с. Глоговица, с. Кожинци, с. Лева река, с. Ломница, с. Милославци, с. Рани луг, с. Слишовци, с. Туроковци, с. Велиново, с. Видрар, с. Ярловци и с. Зелениград, общ.Трън

Заповед с. Бохова

 

Заповед с. Бусинци

 

Заповед с. Ерул

 

Заповед с. Глоговица

 

Заповед с. Кожинци

 

Заповед с. Лева река

 

Заповед с. Ломница

 

Заповед с. Милославци

 

Заповед с. Рани луг

 

Заповед с. Слишовци

 

Заповед с. Туроковци

 

Заповед с. Велиново

 

Заповед с. Видрар

 

Заповед с. Ярловци

 

Заповед с. Зелениград

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg