Заповеди на Областна дирекция Земеделие Перник по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади

Заповеди на Областна дирекция Земеделие Перник по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Костуринци, с. Филиповци, с. Банкя, с. Радово, с. Докьовци, с. Врабча, с. Дълга лука, с. Цегриловци, с. Еловица, с. Богойна, с. Реяновци, с. Шипковица и с. Мрамор, общ.Трън

Заповед с. Богойна

 

Заповед с. Цегриловци

 

с. Еловица

 

Заповед с. Дълга лука

 

Заповед с. Филиповци

 

Заповед Костуринци

 

Заповед с. Мрамор

 

Заповед с. Радово

 

Заповед с. Реяновци

 

Заповед с. Шипковица

 

Заповед с. Врабча

 

Заповед с. Докьовци

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg