МИГ Трън-Брезник-Божурище

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън за изготвяне на СМР и учредяване на МИГ Трън-Брезник-Божурище, Ви каним на информационни конференции за представителите на заинтересованите страни относно възможностите, предоставени от подхода „ВОМР“ и Стратегията за местно развитие, които ще се проведат както следва:

 

 

Покани:

Покана гр.Брезник на 13.12.2016 г. от 11 часа

Покана гр.Трън на 14.12.2016 г. от 11 часа

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg