+ A | - a | Нулиране
понеделник 17 август 2015
Отчет за бюджет 2014

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Трън ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН кани местната общност за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2014 година. ОБСЪЖДАНЕТО ще се проведе на 26.08.2015г. (сряда) от 1100часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Трън.

 

Доклад

 

Обява

 

Таблица

Отиди на страница  1 2 3 ... 44 [45] 46 47 48 49
По стари новини, обяви, съобщения
ОПАК Administrator @ (16 авг : 21:24) (Съобщения)
З А П О В Е Д И Избори 2015 Administrator @ (13 авг : 21:26) (Съобщения)
З А П О В Е Д № РД-297/04.08.2015 г. Administrator @ (10 авг : 21:26) (Съобщения)
Обявление с. Банкя Administrator @ (04 авг : 20:29) (Съобщения)
Обява публичен търг Administrator @ (09 юли : 21:16) (Съобщения)
Обявления Трън и Ездимирци Administrator @ (07 юли : 21:38) (Съобщения)
Търг с явно наддаване Administrator @ (18 юни : 20:43) (Съобщения)
Обявление Зелениград Administrator @ (11 юни : 21:46) (Съобщения)
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg