понеделник 11 януари 2016
Обява с. Филиповци

О Б Щ И Н А Т Р Ъ Н

2460 гр.Трън ,

пл.” Вл.Тричков”, №1,

тел.: (07731) 9615,9616

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Трън, отдел „УТОС” уведомява заинтересуваните лица, че е изработен проект за отразяване на нов поземлен имот №198 по кадастралния план на с.Филиповци, с възложител Васил Димитров Борисов, разгледан и приет с Протоколно решение №I/15.12.2015г. от ОЕСУТ при община Трън. Заинтересуваните страни в 14-дневен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Трън.

ОТ ОБЩИНАТА

Отиди на страница  1 2 3 ... 24 [25] 26 ... 29 30 31
По стари новини, обяви, съобщения
Обява с. Бераинци Administrator @ (05 яну : 17:58) (Съобщения)
Покана Administrator @ (28 дек : 17:59) (Съобщения)
Обява с. Забел Administrator @ (28 дек : 17:58) (Съобщения)
Обявление с. Кожинци Administrator @ (10 дек : 20:22) (Съобщения)
Обявление Ездимирци Administrator @ (26 ное : 18:28) (Съобщения)
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Administrator @ (25 ное : 20:29) (Съобщения)
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg