сряда 25 ноември 2015
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 Ноември 2015

  Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник уведомява работодателите от Област Перник, че крайният срок, в който могат да се включат в схема „Младежка заетост“ по проект „Нова възможност за младежка заетост“ е 31 Декември 2015г.

  Схемата дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления :

  • Стажуване: Работодателят или определен от него служител ще изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
  • Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

  На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

  • възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
  • здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

  Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца.

Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

  • възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  • здравните и социалните осигуровки за срок от 6 месеца. Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната)

 

Отиди на страница  1 2 3 ... 22 [23] 24 ... 26 27 28
По стари новини, обяви, съобщения
Обявление с. Кожинци Administrator @ (16 окт : 20:40) (Съобщения)
Обявление Трън Administrator @ (16 окт : 19:41) (Съобщения)
Списък заличени лица Administrator @ (14 окт : 20:42) (Съобщения)
ЦИК - Информационна кампания Administrator @ (12 окт : 20:46) (Съобщения)
Обява с. Ломница Administrator @ (07 окт : 20:53) (Съобщения)
Обява с. Зелениград Administrator @ (07 окт : 20:43) (Съобщения)
Обява с. Ярловци Administrator @ (07 окт : 20:34) (Съобщения)
Обява с. Лилянци Administrator @ (07 окт : 20:26) (Съобщения)
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg